VARDAGSPUSSEL! En litteraturstudie om att som vuxen leva med celiaki i vardagen

DSpace Repository

VARDAGSPUSSEL! En litteraturstudie om att som vuxen leva med celiaki i vardagen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title VARDAGSPUSSEL! En litteraturstudie om att som vuxen leva med celiaki i vardagen
Author Ising, Emma ; Jönsson, Eva
Date 2008
English abstract
The aim in this study was to make research into whether the gluten-free diet for celiac patients influences their daily life. The issue is: How is it to live with celiac disease in everyday life as an adult? How does the change in diet and availability of gluten-free products influence the everyday life and the private economy? Eleven scientific articles were studied and the results in them is presented in five different themes. These themes were meal times at home, meal times outside the home, the everyday life and social activities, coping strategies and economy and availability. The results are discussed with Carnevali´s model of nursing as theoretical frame of reference. Celiac patients inside and outside resources is balanced against the requirements necessary to handle daily life. The results showed that the gluten-free diet itself influenced the daily life in several situations. The celiac patients experienced difficulties in following the diet and at the same time having a social life without any trouble A lot of spontaneity was replaced by a lot of planning. Moreover, the authors found a sex difference in the experience of the influence of the gluten-free diet meant and trespassed on. In the discussion, the future value of nurses knowledge of celiac disease is mentioned. The conclusion is based on the results from the scientific articles that are used in the study.
Swedish abstract
Syftet med denna studien var att undersöka huruvida den glutenfria dieten för celiakipatienter påverkar det dagliga livet. Frågeställningen är: Hur är det att som vuxen leva med celiaki i vardagen? Hur påverkar kostomläggningen och tillgänglighet av glutenfri kost det dagliga livet och den privata ekonomin? Elva vetenskapliga artiklar granskades och resultaten i dem tematiserades i fem olika teman. Dessa teman var måltider i hemmet, måltider utanför hemmet, vardagslivet och sociala aktiviteter, copingstrategier samt ekonomi och tillgänglighet. Resultaten diskuteras med Carnevalis omvårdnadsmodell som teoretisk referensram. Celiakipatienters inre och yttre resurser balanseras mot kraven som finns för att klara det dagliga livet. Det visade sig att celiakin och den glutenfria dieten påverkade flera situationer i det dagliga livet. Det upplevdes som svårt att följa en diet och samtidigt ha ett problemfritt socialt liv, mycket spontanitet försvann och mycket planering krävdes. Dessutom fann författarna en könsskillnad i upplevelsen av vad den glutenfria dieten innebar och inkräktade på. I diskussionen berörs framtida värden där sjuksköterskans behov av kunskap tas upp. Slutsatsen baseras på resultaten från de vetenskapliga artiklar som används i studien.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject celiaki
coping-strategier
dagligt liv
ekonomi
glutenfri kost
måltider
tillgänglighet av glutenfri kost
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/5578 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics