Hur påverkas livskvaliteten av en magsäckoperation i viktminskningssyfte?

DSpace Repository

Hur påverkas livskvaliteten av en magsäckoperation i viktminskningssyfte?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkas livskvaliteten av en magsäckoperation i viktminskningssyfte?
Author Carlsson, Mikael ; Holmkvist, Camilla
Date 2008
English abstract
Overweight and obesity is a fast growing public health problem in Sweden, as well as all over the world, and is a source to cardiovascular diseases and other negative physical and mental conditions. According to the latest research bariatric surgery has considered to be the most effective method for people with severe obesity to achieve weight loss. The aim of this study, which is based upon nine scientific articles, is to highlight in which way bariatric surgery affect the quality of life in adults who receive such treatment. The result shows an improvement in quality of life, but not for everyone. Earlier depression or eating disorders can still appear postoperatively and then tend to give a worsened fall-out and have a negative influence on the overall course to the individual.
Swedish abstract
Övervikt och fetma är ett snabbt växande folkhälsoproblem i Sverige, liksom i övriga världen, som ger upphov till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och andra negativa fysiska och mentala tillstånd. Enligt den senaste forskningen har magsäcksoperation fastslagits som den mest effektiva metoden för viktminskning vid svår fetma. Syftet med denna studie, som bygger på nio vetenskapliga artiklar, är att belysa på vilket sätt livskvaliteten påverkas hos vuxna individer som genomgått en sådan operation. Resultatet visar att livskvaliteten förbättras, dock inte för alla. Tidigare depression eller ätstörningsbeteende kan i flera fall finnas kvar postoperativt och tenderar då att ge sämre utfall eller inverka negativt på det sammantagna förloppet för individen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fetma
livskvalitet
magsäcksoperation
viktminskning
övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5579 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics