Tolvstegsbaserad Minnesotabehandling - för kemiskt beroende

DSpace Repository

Tolvstegsbaserad Minnesotabehandling - för kemiskt beroende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tolvstegsbaserad Minnesotabehandling - för kemiskt beroende
Author Nilsson, Bengt ; Persson, Deserée
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att söka förståelse och få en inblick i vad en Minnesotabehandling för kemiskt beroende innebär. Vi har sökt förklaringar på vad som menas med de begrepp man använder sig av inom tolvstegsprogrammet och inom tolvstegsbaserad behandling för att deras klienter skall kunna upprätthålla en varaktig drogfrihet och nykterhet. Vi har mött begrepp förutom Minnesotamodell, behandling och kemiskt beroende, även begrepp såsom sjukdomsbegreppet och tillfrisknande och har försökt förstå vad innebörden och dess betydelse av dessa begrepp har för betydelse för klienter under behandling. Vi har i allmänhet sökt definitionen som beskriver för vem, vad och vilka som innefattas av begreppet kemiskt beroende, även har vi sökt en vidare förståelse om vad som menas med sjukdomsbegreppet och hur detta kopplas till tillfrisknandebegreppet. Uppsatsen bygger på halvstrukturerade intervjuer och observationer, där metoden har varit av kvalitativ art. Vårt arbete har inte lett till några definitiva sanningar, men till en del förklaringar och förstålelse vad som är av vikt i arbetet med kemiskt beroende. En del av de sanningar vi upptäckt, är språkets betydelse för en förändring vad det gäller att byta ut utanförskapet och ett destruktivt liv, genom tolvstegsbaserad Minnesotabehandling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject eftervård
familjebehandling
halvvägshus
kemiskt beroende
Minnesotamodellen
primärbehandling
sjukdomsbegreppet
tillfrisknande
utsluss
Handle http://hdl.handle.net/2043/5583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics