Historia- Föräldrar och skola

DSpace Repository

Historia- Föräldrar och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historia- Föräldrar och skola
Author Osmicevic, Amela ; Osmicevic, Aida
Date 2008
English abstract
The object with our essay is to investigate how parents view the history education and which topics are discussed in the subject of history at school. We will also try to find out what kind of relationship parents have with the subject of history and how history is used at home. For this study we have chosen to use a survey that we send out to parents with children that attend the fourth grade at two different schools in Malmö. Following the survey we conducted interviews with teachers of those classes in order to discuss the answers as well as the way history is taught at these schools. In this essay we will give examples of how parents have responded and make a comparison between two classes and schools. We will also discuss the current debate surrounding the subject of history with the teachers we interviewed to get their view on Sweden’s way to approach this subject. We will give a clear view of the answers we gathered so that the views of the parents and teachers can easily be understood.
Swedish abstract
Målet med vårt arbete är att undersöka hur föräldrarna kan se på historieundervisningen och vad som tas upp där. Vi vill också ta reda på föräldrarnas relation till historia och hur den används i hemmet. Vi har valt att använda oss av enkätundersökningen som vi skickade ut till föräldrar vars barn går i årskurs 4 på två olika skolor. Sedan har vi också intervjuat klasslärarna för att diskutera de svaren vi har fått och historieundervisningen. Vi kommer att ge exempel på vad föräldrarna har svarat och göra en liten jämförelse mellan klasserna. Vi diskuterar bland annat dagens debatt kring historieämnet med lärarna och hur de ser på diskussioner om en svenska kanon. Vi kommer att försöka ge en så tydlig bild av svaren som möjligt för att underlätta förståelsen av hur föräldrarna och lärarna har tänkt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historieundervisning
syn på historia
bruk av historia
svensk kanon
Handle http://hdl.handle.net/2043/5590 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics