Dopinginformation i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dopinginformation i skolan
Author Peterson, Johan
Date 2008
Swedish abstract
Samhällsutvecklingen medför förändringar i hur människor lever sina liv. Traditioner och normer bryts ner och ifrågasätts i allt snabbare takt idag än tidigare. Den kulturella moderniseringen påverkar alla, i synnerhet ungdomar som befinner sig i en känslig livsfas där de söker sin identitet. Utseendet och kroppen har fått en central roll idag, vilket inte enbart leder till en sundare livsstil utan även till en oroande kroppsfixering. Just kroppsfixeringen tillsammans med svag självkänsla ligger många gånger bakom dopingmissbruk, ett missbruk som ökat bland ungdomar på sistone. Syftet med min undersökning är att visa hur idrottslärare på grundskolans senare år ser på dagens dopingsituation och behovet av dopinginformation i skolan, samt huruvida de förändrar denna information med hänsyn till aktuella samhällstendenser. Undersökningen grundade sig på fem intervjuer med olika idrottslärare på olika grundskolor. Det visade sig bl.a. att trots en klar insikt i dagens allvarliga dopingsituation hos samtliga idrottslärare var det endast två som berörde doping i undervisningen. Vidare hade ingen av dem förändrat sin information eller sättet att se på dopingundervisning över tiden. Mot bakgrund av det ifrågasätter jag skolans arbete med dopinginformation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject doping
dopinginformation
idrottslärare
skolan
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5602 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics