Specialpedagog/Fritidspedagog

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagog/Fritidspedagog
Author Jacobsson, Lisa ; Wandegren, Monika
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår studie har varit att undersöka och lyfta fram den kombinerade kompetensen specialpedagog/fritidspedagog samt belysa vilka kunskaper utbildningarna tillförde och hur yrkesrollen tillvaratas i olika verksamheter. Utifrån en kvalitativ metod intervjuades 11 specialpedagoger med fritidspedagogbakgrund samt genom litteraturstudier fick vi svar på syftet. Studien inriktar sig främst i arbete på individ- och gruppnivå med åldern 6-12. Efter specialpedagogutbildningen har alla en kombinerad kompetens oavsett om vi är lärare, förskolelärare eller fritidspedagoger. I vår studie framkom att specialpedagoger med fritidspedagogbakgrund har sin främsta styrka och kompetens i arbetet med barns, ungdomars och vuxnas sociala och emotionella utveckling inom olika verksamheter. Utifrån ett omsorgstänk arbetar en specialpedagog/fritidspedagog med att fånga upp helheten av individen i olika miljöer. Genom olika uttrycksformer i ett flexibelt lärande med ett positivt bemötande, skapas förutsättningar för att individen ska känna att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta är i sin tur en förutsättning för att kunna utvecklas socialt och emotionellt. I skolan och andra pedagogiska verksamheter anser vi att det ska finnas både specialpedagoger som har fokus och kompetens inom det traditionella kunskapsområdet och specialpedagoger som har fokus och kompetens inom det sociala och emotionella området. Olika kompetenser berikar, därför är en specialpedagog/fritidspedagog en viktig yrkesroll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
kombinerad kompetens
omsorg
socialt och emotionellt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics