Barns medvetenhet kring bra kost - en observations- och intervjustudie bland elever i skolår 6

DSpace Repository

Barns medvetenhet kring bra kost - en observations- och intervjustudie bland elever i skolår 6

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns medvetenhet kring bra kost - en observations- och intervjustudie bland elever i skolår 6
Author Murat, Eva-Lena ; Sahlberg, Patricia
Date 2008
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om vad bra kost är och om elever är medvetna om vad de bör äta för att klara av dagar med skola och fritid. Vårt syfte är att med undersökningarna söka komma fram till om eleverna i skolår 6 har en medvetenhet kring vad bra kost är och om de lever som de lär. Vi har genomfört en observationsundersökning med en hel klass i skolår 6 för att få en helhet och sedan gjort en intervjuundersökning med sex utvalda elever från samma klass som vi observerade. Våra frågeställningar lyder; • Är elever i skolår 6 medvetna om hur de bör äta för att få i sig tillräckligt med näring för att orka med en hel skoldag? • Vem lär elever i skolår 6 vad man bör äta för att må bra? • Om det finns en medvetenhet hos eleverna i skolår 6 vad de bör äta, följer de då detta? Lever de som de lär? För att få svar på våra frågeställningar beskriver vi i vår kunskapsbakgrund olika teorier kring vad bra kost är och vem som har ansvaret för elevers medvetenhet kring bra kost. Vi har tittat närmare på skolans, föräldrars och medias roll. Det vi kan sammanfatta av våra undersökningar och konstatera av våra svar är att majoriteten av eleverna i skolår sex har en del medvetenhet kring vad en bra kost är och hur de bör äta. Detta får de kunskap om från både hem och skola som delar på ansvaret. Undersökningen visar också på att det finns många elever som slarvar med kosten trots medvetenheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns medvetenhet
bra kost
matvanor
kostråd
kostcirkeln
tallriksmodellen
skollunchen
Handle http://hdl.handle.net/2043/5630 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics