En textanalys av läroböcker för engelska i år 9 -ur ett internationellt/ interkulturellt perspektiv

DSpace Repository

En textanalys av läroböcker för engelska i år 9 -ur ett internationellt/ interkulturellt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En textanalys av läroböcker för engelska i år 9 -ur ett internationellt/ interkulturellt perspektiv
Author Larsson, Sofia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att analysera det internationella/interkulturella perspektivet i två textböcker med tillhörande övningsböcker för engelska i år 9. Läromedelsforskningen och de aktuella styrdokumenten presenteras i arbetets teoridel och perspektivets förekomst analyseras sedan. Detta görs först kvantitativt med hjälp av ett analysredskap som är utformat utifrån det internationella/interkulturella perspektivet som det är uttryckt i de aktuella styrdokumenten. Därefter analyseras texter som visat sig vara relevanta för arbetet i den kvantitativa delen kvalitativt i en diskussion understödd med citat. Resultatet visar att det internationella/interkulturella perspektivet inkluderas i en större andel av Happy no.3:s texter än Good Stuff D:s. I båda böckerna finns dock texter som framställer andra kulturer på ett stereotypt sätt. Good Stuff D har fler övningar som utmanar eleverna vidga sina perspektiv, reflektera och se situationer ur andra människors i andra kulturers perspektiv än Happy no.3.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läroböcker
styrdokument
kultur
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/5637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics