Vad menar läroboksförfattarna att syftet med matematikbokens textuppgifter är?

DSpace Repository

Vad menar läroboksförfattarna att syftet med matematikbokens textuppgifter är?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad menar läroboksförfattarna att syftet med matematikbokens textuppgifter är?
Author Larsson, Joakim ; Lindsäter, Martin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur läroboksförfattare tänker om syftet till textuppgifternas varande i matematikboken, deras syn på matematisk kunskap och hur elever lär sig matematik. Metoden vi använder i vår studie är kvalitativa intervjuer där sju läromedelsförfattare deltar. Genom våra intervjuer fick vi fram en del syften med matematikbokens textuppgifter vilka vi ansåg relevanta för eleverna. I vårt resultat kan vi se att majoriteten av författarna anser att huvudsyftet med textuppgifterna är att knyta an till verkligheten. En annan del som vår studie visar är att författarna anser att eleven bör ha en djupare matematisk förståelse, eftersom detta medför att eleven vet vad den gör och varför den utför matematiska uträkningar. Vidare menar författarna att god taluppfattning bidrar till en matematisk utveckling samt en god matematisk förståelse. Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att läroboksförfattarna anser att huvudsyftet med matematikbokens textuppgifter är att skapa en verklighetsanknytning och synliggöra detta för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematikboken
problemlösningsuppgift
textuppgift
tillämpningsuppgift
Handle http://hdl.handle.net/2043/5640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics