Gustav Vasa i läroböckerna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gustav Vasa i läroböckerna
Author Johansson, David ; Törnlycke, Daniel
Date 2008
English abstract
How has the picture of Gustav Vasa changed in the textbooks? From 1903 to 2007.
Swedish abstract
Arbetet handlar om hur bilden av Gustav Vasa förändrats i läroböckerna i historia för folkskola, realskola och grundskola. Fokus ligger på hur och varför bilden av honom har förändrats. För att få en förståelse för detta har vi även studerat vilken bild styrdokumenten velat förmedla av honom. Vi har gjort en textanalys, utifrån Stefan Selanders analysmodell, av sju läroböcker i historia och vi har analyserat styrdokumenten utifrån Magnus Hermansson Adlers modell. Vi har kommit fram till att bilden av Gustav Vasa har förändrats och att den har gjort så i takt med den politiska debatten. Vi kan även se att man valt att ta upp samma händelser ur Gustav Vasas liv men att man sedan tolkat dessa utifrån olika motiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiebruk
samhällsförändring
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/5641 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics