Flora : En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial som integrerar estetik och naturvetenskap

DSpace Repository

Flora : En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial som integrerar estetik och naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flora : En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial som integrerar estetik och naturvetenskap
Author Charlesson, Peter ; Larsson, Jenni
Date 2008
Swedish abstract
I vårt arbete har vi haft två syften. Det första var ett praktisk-pedagogiskt där frågan löd hur ett undervisningsmaterial som integrerar estetisk och naturvetenskaplig undervisning för förskolan och skolan skulle kunna gestaltas. Det andra var ett forskningssyfte där fokus låg på problem i processen när vi som KME-pedagoger gör ett naturvetenskapligt område förståeligt i form utav ett undervisningsmaterial. Det naturvetenskapliga område vi valt att göra förståeligt är: ”Vad är jord och var kommer den ifrån?”. Undervisningsmaterialet vi tillverkat består av sex handdockor, Cd-skiva innehållande sex sånger med tillhörande text- och ackordhäfte och en sagobok. Med projektredogörelsen vill vi åskådliggöra hur vi i förskolan och skolan kan arbeta multimodalt med elever. Under vår verksamhetsförlagda tid ute i olika skolor har vi sett brister på sådana arbetssätt, samt inte funnit undervisningsmaterial som berör vårt utvalda område. Utifrån litteratur, teorier och stöd i Lpo 94, samt egna erfarenheter har vi lyckats göra ett undervisningsmaterial, som vi har producerat själva. Fokus för examensarbetet har legat på vår egen process i tillverkningen och barns lärande utifrån estetiska läroprocesser. Vår förhoppning med arbetet är att göra ett naturvetenskapligt område förståeligt med ett kreativt undervisningsmaterial, som ger plats för möjligheter att lära på ett multimodalt vis. Vi har även fått chans att testa materialet ute i verksamheten och ser möjligheter att utveckla det vidare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject KME
naturvetenskap
estetiska läroprocesser
undervisningsmaterial
ämnesintegrering
multimodalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5644 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics