Tankar om modersmålslärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

Tankar om modersmålslärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tankar om modersmålslärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan
Author Nilsson, Jessica ; Lumbab Månsson, Elvira
Date 2005
English abstract
Thoughts on mother tongue teachers work regarding polyglot children`s linguistic development in a pre - school.
Swedish abstract
Abstract Tankar om modersmålslärarnas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i en förskola. Thoughts on mother tongue teachers work regarding polyglot children´s linguistic development in a pre- school. Elvira Lumbab Månsson och Jessica Nilsson Malmö högskola: Lärarutbildningen Syftet med vårt arbete är att beskriva vilka tankar pedagogerna, rektorn och modersmålslärarna på en mångkulturell förskola har angående modersmålslärarnas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Vi vill också belysa vilka tankar pedagogerna och modersmålslärarna har om sitt samarbete i förskolan. I vårt arbete använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade tre pedagoger, två modersmålslärare och en rektor. Resultatet visar att enligt pedagogerna är modersmålslärarna en tillgång i förskolan genom sitt arbete med att stärka flerspråkiga barns modersmål och identitet. För att verksamheten i förskolan ska fungera betonas att det måste finnas ett tydligare samarbete mellan pedagoger och modersmålslärare. Vidare anser de intervjuade att pedagogerna och modersmålslärarna har olika status i förskolan. Nyckelord: flerspråkiga barn, modersmålslärare, modersmålsstöd, språkutveckling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmålslärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/5648 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics