Frisk luft och rolig matte - Ett utvecklingsarbete om utomhusmatematik

DSpace Repository

Frisk luft och rolig matte - Ett utvecklingsarbete om utomhusmatematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Frisk luft och rolig matte - Ett utvecklingsarbete om utomhusmatematik
Author Ottosson, Karin ; Svärdh, Elisabet
Date 2006
English abstract
Syftet med vårt arbete är att utveckla en metod där barnen ges möjlighet att lära sig grundläggande matematiska begrepp på ett lustfyllt sätt i utemiljö. Fokus läggs på begreppen storlek och antal. Vi har genomfört detta arbete på våra respektive arbetsplatser med våra barngrupper på en förskola och en särskola i nordvästra Skåne. Vårt arbete är ett försök att utveckla en lustfylld arbetsmetod för matematikinlärning utomhus. Vi har använt oss av olika övningar och lekar för att träna matematiska begrepp tillsammans med våra respektive barngrupper i utemiljö. Vi tror att vår metod kan vara ett lustfyllt och stimulerande komplement till den övriga matematikundervisningen som bedrivs i förskolan och i skolan. Genom dokumentation av det vi sett under övningarna, enkäter och intervjuer har vi utvärderat arbetssättet och undersökt barnens upplevelser av utematte. Gemensamt för båda grupperna var glädjen och det lustfyllda i aktiviteterna. Övningarna och lekarna utomhus skapar många roliga inlärningstillfällen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhusmatematik
utomhuspedagogik
matematiska begrepp
matematikinlärning
lustfyllt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics