Miljö och material i förskolan - en undersökning av två Montessoriförskolors inomhusmiljö utifrån aspekten barns självständighet

DSpace Repository

Miljö och material i förskolan - en undersökning av två Montessoriförskolors inomhusmiljö utifrån aspekten barns självständighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljö och material i förskolan - en undersökning av två Montessoriförskolors inomhusmiljö utifrån aspekten barns självständighet
Author Nilsson, Martina ; Nord, Rebecka
Date 2008
Swedish abstract
I denna studie undersöker vi inomhusmiljö och material i två Montessoriförskolor. Våra frågeställningar handlar om hur inomhusmiljön är utformad och hur materialet är placerat i två Montessoriförskolor, samt hur två pedagoger i två Montessoriförskolor ser på miljö och material utifrån följande nyckelbegrepp från läroplanen för förskolan: utmaning och stimulans, initiativ och självständighet samt demokrati och medinflytande. I vår studie utgår vi främst från Maria Montessoris teorier angående miljö, material och självständighet, men tar också upp andra teorier kring miljö. Vi använder oss av observationer och kvalitativa intervjuer, som grundar sig på en pilotstudie som vi genomförde i en traditionell förskola. Resultatet visar på att miljön och materialet i de två Montessoriförskolorna tillåter barnen att ta egna initiativ och vara självständiga. Miljön och materialet tillåter däremot inte barnen till att demokratiskt vara med och påverka utformningen av miljö och material, utan allting är iordningställt av pedagogerna och har sin bestämda plats och ordning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
miljö
material
självständighet
Montessoriförskola
barns inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics