Myter om individen - En bildanalys undersökande framställningen av individen

DSpace Repository

Myter om individen - En bildanalys undersökande framställningen av individen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Myter om individen - En bildanalys undersökande framställningen av individen
Author Andersson, Marcus ; Rydberg, Anna
Date 2008
English abstract
The aim for this essay is to analyze the myth/myths of the individual. This is done from images in two textbooks, one in the subject of social studies and one in the subject of history. The question asked is what myth we can find about the individual in these; to answer this question a qualitative text analysis is used. To be more precise a semiotic analysis is used which means that we are reading the image from the principle of that it works as a text. Our analysis is based upon the theories of Barthes and Foucault. From our analysis, two myths can be found. One shows the independent individual and the other the by the collective, restricted individual. Two myths that are partially contradictive. Nevertheless, the myth of the independent individual is a condition for a 4 functional collective and therefore the independence can be questioned. Our further discussion is about the position of the individual in other discourses than the one we are in. This is discussed in relation to the multicultural school and from the concept Orientalism. Through the legible account of the individual in these books, the teacher has to assume a critical standpoint of the use of them when they can advocate our acclaim as a norm and therefore becomes excluding.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att belysa myten/myterna om individen. Detta görs utifrån bilder i två olika läroböcker, en för samhällskunskap och en för historievetenskap i grundskolans senare år. Frågan som ställs är vilken myt om individen vi kan finna i dessa, för att svara på denna fråga används en kvalitativ textanalys. Mer exakt används en semiotisk bildanalys vilket innebär att vi läser bilden utifrån principen att den fungerar som en text. Vi förankrar vår analys i teorier av Barthes och Foucault. Från vår analys finner vi två myter om individen. Den ena visar på den fria individen och den andra visar på den av kollektivet begränsade individen, två myter som delvis är motsägelsefulla. Dock kan vi se hur myten om den fria individen också ligger till grund för ett fungerande kollektiv och därmed kan vi ifrågasätta friheten. Vidare diskuterar vi hur individen inte har samma ställning i andra diskurser än den vi befinner oss i. Detta diskuteras i förhållande till den mångkulturella skolan och utifrån begreppet Orientalism. Genom den tydliga framställningen av individen i dessa läroböcker måste därmed pedagogen ställa sig kritisk till användandet av dessa då de kan sägas förespråka vår framställning som norm och därigenom kan bli exkluderande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bild
lärobok
myter
individ
mångkulturella skolan
diskurs
Handle http://hdl.handle.net/2043/5664 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics