Pedagogers arbete vid utomhusvistelse i förskola Observations- och intervjustudie vid tre förskoleavdelningar

DSpace Repository

Pedagogers arbete vid utomhusvistelse i förskola Observations- och intervjustudie vid tre förskoleavdelningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers arbete vid utomhusvistelse i förskola Observations- och intervjustudie vid tre förskoleavdelningar
Author Olofsson, Cecilia ; Nilsson, Fanny
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med arbetet har varit att studera hur pedagoger arbetar med utomhusvistelse på olika förskolor. Vi utgick från en huvudfråga; Hur arbetar pedagogen med utomhusvistelsens innehåll och utformning? Vi har också utgått från tre underfrågor; Hur planerar pedagogen utomhusvistelsen? Vilken roll har pedagogen vid utomhusvistelsen? Och Vilka syften har utomhusvistelsen? Vi valde i vår studie att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer för att besvara våra frågeställningar. Inför analysen av vårt material har vi inspirerats av hermeneutik. Eftersom det vad vi har kunnat se inte finns forskning som studerat pedagogers planering och mål med utomhusvistelse efter införandet av Läroplanen för förskolan 1998 så har vi i vår kunskapsbakgrund använt oss av forskning som inte specifikt inriktar sig på utomhusvistelse utan som har studerat pedagogers planering, syften och roll inom hela verksamheten efter införandet av Läroplanen för förskolan 1998. Vår studie visar på att majoriteten av pedagogerna planerade utomhusvistelsen, men att de hade svårigheter i att föra fram syftet utifrån Läroplanen för förskolan 1998. Studien visar även på att majoriteten av pedagogerna inte fungerade som deltagare vid barnens aktiviteter vid utomhusvistelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
förskollärare
utomhusverksamhet
utomhusvistelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/5665 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics