Muslim eller svensk? En läromedelsanalys

DSpace Repository

Muslim eller svensk? En läromedelsanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Muslim eller svensk? En läromedelsanalys
Author Winbladh, Johanna
Date 2008
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om den bild av muslimer och den islamska kulturen som skildras i läroböcker inom samhällskunskap för gymnasieskolan. Undersökningen är en kvalitativ textanalys kombinerat med en analys av de bilder och bildtexter som skildrar muslimer, jämfört med bilder som skildrar det svenska samhället. I undersökningen ingår även en analys av läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Där diskuteras de delar som bland annat talar om förståelse och respekt för andra folk och kulturer, och att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning, och hur de läroböcker som analyseras lever upp till dessa skrivningar. Lpf 94 behandlas även utifrån den kluvenhet som finns på grund av de skrivningar som bland annat talar om förmedlandet av en kristen etik och svensk kultur. Sammanfattningsvis tycks det i dessa läroböcker finnas ett visst sätt att uttrycka sig om muslimer och muslimsk kultur och att det finns mönster i vilka bilder som väljs ut för att porträttera dessa. Detta mönster rimmar illa med vissa av de budskap som läroplanen predikar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject muslim
lärobok
Handle http://hdl.handle.net/2043/5666 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics