Flickor och pojkar läser - om läsning i skolår 3

DSpace Repository

Flickor och pojkar läser - om läsning i skolår 3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flickor och pojkar läser - om läsning i skolår 3
Author Beshir, Sabah ; Olsson, Anneli
Date 2008
Swedish abstract
Vår undersökning handlar om vad och i vilka sammanhang flickor respektive pojkar läser i skolår 3 på X-skolan. Den handlar även om hur lärarna i skolår 3 på X-skolan arbetar för att främja elevernas läsintressen. För att undersöka detta har vi genomfört en enkätundersökning, elevintervjuer, lärarintervjuer samt klassrumsobservationer. I vår undersökning kommer vi fram till att mysterieböcker och relationsböcker är de mest populära böckerna bland både flickor och pojkar i skolan. Flickorna läser dessa böcker även på fritiden vilket pojkarna inte gör. På fritiden väljer pojkarna i första hand att inte läsa någonting eller att läsa serietidningar. Vi kommer även fram till att flickorna och pojkarna läser lika mycket i skolan. På fritiden däremot läser flickorna mer än vad pojkarna gör. Vår slutsats är att pojkarnas knappa läsning på fritiden möjligtvis kan bero på att deras föräldrar inte läser högt för dem. En annan bidragande faktor kan vara att läsningen i skolan stämmer överens med vad flickorna väljer att läsa på fritiden medan pojkarnas läsning på fritiden inte får något erkännande av lärarna i samma utsträckning. Detta innebär att lärarna stimulerar flickornas läsintressen mer än pojkarnas. Vi kommer även fram till att lärarnas läsfrämjande arbete fokuserar på läsning som färdighetsträning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läsning
Läsintressen
Genus
Litteratur
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5667 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics