Läsning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning
Author Andersson, Paul ; Kensgård, Jenny
Date 2008
English abstract
In the study we have investigated which methods teachers use to improve the reading among students.
Swedish abstract
I studien som gjorts har vi undersökt vilka läslärandemetoder lärarna, i spår F-3 på en Bifrostinspirerad skola, arbetar med samt hur de motiverar sina val. Vi har även undersökt om och hur lärarna använder sig av estetiska uttrycksformer samt vilka uttryck dessa tar sig i undervisningen. Vi har också tagit reda på om och hur läsningen integreras i den tematiska undervisningen
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tematisk undervisning
läslärandemetoder
estetiska uttrycksformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/5669 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics