Skolbibliotekets roll i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Skolbibliotekets roll i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolbibliotekets roll i grundskolans tidigare år
Author Berglund, Karin ; Boklund, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur samarbetet mellan skolbibliotekarie, lärare och elever fungerar på en skola i grundskolans tidigare år. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa metoder. Vi valde att intervjua en skolbibliotekarie, två lärare samt åtta elever. Vi har även gjort tre observationer på skolan. I vårt resultat har det framkommit att lärarna använder skolbiblioteket för att låna bänkböcker och för boksamtal tillsammans med skolbibliotekarien. Skolbibliotekarien har en mer organisatorisk roll än en pedagogisk roll. Vår slutsats är att skolbiblioteket mestadels brukas för lån av bänkbok, samt att det förekommer ett visst samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare och elever på skolan i år 4, men inte i lika stor utsträckning i år 1.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolbibliotek
skolbibliotekarie
grundskolans tidigare år
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/5672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics