Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige

DSpace Repository

Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige
Author Hielscher, Zara ; Wirsén, Anette
Date 2008
Swedish abstract
Sammandrag I detta examensarbete har vi gjort en jämförelse mellan två skolor. Den ena är en etniskt mångkulturell skola vilket innebär att övervägande del av eleverna har annat modersmål än svenska. Den andra skolan har enbart elever med svenska som modersmål. Vi har fokuserat på hur pedagoger arbetar med att främja elevernas förståelse för det mångkulturella samhället. Vi har tagit reda på hur de använder värdegrunden utifrån ett etniskt perspektiv framför allt i svenskämnet. Resultatet av studien visar att på den mångkulturella skolan arbetas det dagligen med värdegrunden ur ett etniskt perspektiv medan det på den andra skolan endast då det dyker upp problem. Båda skolorna efterlyser mer samarbete mellan mångkulturella och svenskdominerade skolor. Alla pedagogerna, som vi har intervjuat menar att möten är den bästa vägen till förståelse och tolerans för kulturella olikheter. Skolorna använder gärna skönlitteratur i undervisningen. Den mångkulturella skolan speglar ofta det mångkulturella i sina högläsningsböcker. Den svenska skolan väljer däremot högläsningsböcker som handlar om barn i största allmänhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject etnicitet
läromedel
mångkultur
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/5673 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics