Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige

DSpace Repository

Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hielscher, Zara
dc.contributor.author Wirsén, Anette
dc.date.accessioned 2008-01-30T15:25:15Z
dc.date.available 2008-01-30T15:25:15Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5673
dc.description Sammandrag I detta examensarbete har vi gjort en jämförelse mellan två skolor. Den ena är en etniskt mångkulturell skola vilket innebär att övervägande del av eleverna har annat modersmål än svenska. Den andra skolan har enbart elever med svenska som modersmål. Vi har fokuserat på hur pedagoger arbetar med att främja elevernas förståelse för det mångkulturella samhället. Vi har tagit reda på hur de använder värdegrunden utifrån ett etniskt perspektiv framför allt i svenskämnet. Resultatet av studien visar att på den mångkulturella skolan arbetas det dagligen med värdegrunden ur ett etniskt perspektiv medan det på den andra skolan endast då det dyker upp problem. Båda skolorna efterlyser mer samarbete mellan mångkulturella och svenskdominerade skolor. Alla pedagogerna, som vi har intervjuat menar att möten är den bästa vägen till förståelse och tolerans för kulturella olikheter. Skolorna använder gärna skönlitteratur i undervisningen. Den mångkulturella skolan speglar ofta det mångkulturella i sina högläsningsböcker. Den svenska skolan väljer däremot högläsningsböcker som handlar om barn i största allmänhet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject etnicitet en
dc.subject läromedel en
dc.subject mångkultur en
dc.subject värdegrund en
dc.title Pedagoger, värdegrund & etnicitet - det mångkulturella Sverige en
dc.title.alternative Teachers, values and ethnicity - the multicultural of Sweden. en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics