"Jag känner mig som en helt vanlig person" - En undersökning om identitetsskapande i samband med invandring genom muntlig historia

DSpace Repository

"Jag känner mig som en helt vanlig person" - En undersökning om identitetsskapande i samband med invandring genom muntlig historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag känner mig som en helt vanlig person" - En undersökning om identitetsskapande i samband med invandring genom muntlig historia
Author Larneby Marie
Date 2008
Swedish abstract
Denna undersökning är en analys av intervjuer som är genomförda med fyra informanter. Tre av dem är första generationens invandrare och den fjärde är andra generationens invandrare. Jag har som ambition att problematisera termen invandrare utifrån begreppet identitet. Jag undersöker hur identiteter skapas, formas och utvecklas i samband med migration. Rami kommer från Irak, Maria kommer från Guatemala, Line kommer från Norge och Kristina är född och uppvuxen i Sverige av kroatiska föräldrar. Genom att ha låtit informanterna berätta om vem de är, hur deras liv ser ut och hur de har upplevt sina migrationer har jag undersökt om och i så fall hur deras identiteter har påverkats av detta. Det finns olika faktorer som påverkar en individs identiteter, och en av dem är etnicitet. Jag har konstruerat en analysmodell av etnicitet som jag har använt i analysen av källmaterialet för att se hur etnicitet har påverkat informanternas identitetsskapande. Som en bas för undersökningen utgår jag från den amerikanske socialpsykologen Georg Herbert Meads teori om symbolisk interaktion, som förklarar hur identiteter skapas och utvecklas. Hans teori beskriver hur individen påverkas av kontexten och att kommunikation med andra individer är utvecklande för individens identiteter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Muntlig historia
Identitet
Invandring
Handle http://hdl.handle.net/2043/5679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics