Någon har bestämt att du ska vara människa - ett möte mellan kultur och skola

DSpace Repository

Någon har bestämt att du ska vara människa - ett möte mellan kultur och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Någon har bestämt att du ska vara människa - ett möte mellan kultur och skola
Author Axelsson, Tove
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med min uppsats har varit att undersöka samarbetet mellan ett kulturhus och en skola där användandet av estetiska läroprocesser är centrala. Jag har undersökt vad lärare, kulturpedagoger och elever säger om elevernas lärande i projektet FRAMÅT. Det här är ett projekt där Drömmarnas hus har arbetat med dramaövningar,verkställandet av en tidning och genomfört en större teaterproduktion tillsammans med elever i skolår åtta runtom i Skåne. Jag har följt samarbetet med en av dessa klasser. Jag har kombinerat kvalitativa intervjuer och deltagande observation och inspirerats av en hermeneutisk ansats när jag har tolkat materialet. Jag har intervjuat deltagande lärare,kulturpedagoger och elever och har analyserat mitt material efter begreppet radikal estetik. Mitt arbete visar att en gemensam kunskapssyn hos lärare och kulturpedagoger är viktigt för ett fungerande samarbete. Elevernas och lärarnas stora delaktighet i projektet har lett till förutsättningar för lärande. Det är förhållningssättet till kunskap som är det centrala för att uppnå radikal estetik. Jag har kommit fram till att Drömmarnas hus har kommit långt i det arbetet, men att de kan utveckla sina fortsatta projekt ytterligare med att medverka till att estetiken genomsyrar all undervisning i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetiska läroprocesser
radikal estetik
kunskapssyn
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5681 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics