Cirkusäventyret En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial

DSpace Repository

Cirkusäventyret En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Cirkusäventyret En projektredogörelse om att skapa ett undervisningsmaterial
Author Celion, Sofia ; Hultberg, Kristine ; Lupomech, Beatrice
Date 2008
Swedish abstract
Vår projektredogörelse handlar om utarbetandet av ett material för läs- och skrivinlärning. Vi har ställt oss frågan; Hur skapar man ett undervisningsmaterial för läs och skrivinlärning som med hjälp av det vidgade textbegreppet kan fånga eleverna och fasthålla intresset/motivationen att lära? Vi kom snabbt fram till att materialet, om det ska ha dessa kvalitéer måste utgå från elever. Vi har därför pratat med en grupp om tio elever för att få veta mer om deras fritidsintressen. Dessa har vi sedan vävt in i vårt material som vi döpt till Cirkusäventyret. Materialet består av tre övergripande rubriker som är drama, musik och bild, dessa resulterade sedan i ett väggalfabet, bok med tillhörande dramakort, sång och sandpapperbokstäver. För att legitimera att ett vidgat textbegrepp kan behövas i läs- och skrivinlärning har vi använt oss av litteratur som särskilt går in på de nämnda uttrycksformerna. Begreppen mediering/redskap har utgjort vår teoretiska bas under arbetets gång. De teorier vi anknyter till menar att redskap kan vara till god hjälp i en undervisningssituation för att närma sig den djupare förståelse som vi eftersträvat med vårt material Cirkusäventyret . För att se och läsa delar av materialet gå till: http://homeweb.mah.se/~ll040638/
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetik
Läs- och skrivinlärning
Det vidgade textbegreppet
Mediering
Material
Handle http://hdl.handle.net/2043/5682 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics