Pedagogers möte med media i undervisningen

DSpace Repository

Pedagogers möte med media i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers möte med media i undervisningen
Author Carlenfelt, Alexandra ; Andar, Muska
Date 2008
English abstract
Because of medias development and stronghold in our society teachers of the school of today lack the monopoly on knowledge. This thesis examines how teachers talk about how they work with media in their teaching. We build our research on 14 qualitative interviews with teachers and students from two different schools in Malmoe. The schools are located in two different parts of the city of which one of them is characterized by multiculturaltuality and the other part is characterized by Swedish homogeneity. The empiria is analyzed on the basis of Vygotskijs socio cultural perspective and prior research about working with media in schools. Mass media today is bigger then ever. It is within the teacher’s assignment to teach children and youth to meet the range of news and information media supplies with a critical approach. The demands are huge but how does the teachers experience working with media?
Swedish abstract
I och med medias utveckling och förankring i vårt samhälle har pedagoger i dagens skola inte längre monopol på kunskapsförmedling. Detta examensarbete undersöker hur pedagoger talar om hur de arbetar med media i undervisningen. Undersökningen bygger på 14 stycken kvalitativa intervjuer med pedagoger och elever ifrån två olika skolor i Malmö. Skolorna är belägna i två olika stadsdelar varav en av dem är präglad av mångkulturalitet och den andra är mer traditionell svenskt homogen. Empirin analyseras utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt tidigare forskning som bedrivits kring medias roll i skolan. Det massmediala flödet har aldrig varit större än idag. Det ligger i pedagogernas uppdrag att lära dagens barn och ungdomar att kunna bemöta det dagliga medieutbudet av nyheter och information med kritiskt synsätt. Kraven är stora men hur upplever pedagogerna arbetet med media?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Media
Undervisning
Pedagoger
Mångkulturell
Traditionell
Svenskhomogen
Handle http://hdl.handle.net/2043/5686 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics