Tevevärlden och barns drömyrke

DSpace Repository

Tevevärlden och barns drömyrke

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tevevärlden och barns drömyrke
Author Jönsson, Dan
Date 2008
English abstract
Titel: Tevevärlden och barns drömyrke Författare: Dan Jönsson Typ av arbete: Examensarbete inom lärarprogrammet Tevetittandet har en stor plats i många barns vardag och utbudet av kanaler och programtyper är stort. En fråga som ofta kommer upp är hur detta påverkar våra barn och vilka konsekvenser det kan få. Syftet med min undersökning är att studera eventuella kopplingar mellan barns tevetittande och barns tankar kring deras framtida yrkesval. Med koppling till mitt syfte utgick jag från följande frågeställningar: Vad anger barn som sitt drömyrke och finns det samband mellan favoritprogram och deras drömyrke? Studien är av kvantitativ modell och utförd med hjälp av enkätfrågor. Genom att ta reda på vad barn vill ha för yrke när de blir stora, och sedan jämföra detta med deras tevevanor, kunde jag kartlägga eventuella samband. Min urvalsgrupp var samtliga elever mellan år 5-9 på en skola i Lund. Min undersökning visar att det till viss del finns kopplingar mellan tevevärlden och barns drömyrke. Ett flertal i urvalsgruppen har valt ett yrke med en tydlig koppling till sitt favoritteveprogram eller senast sedda film. Yrkesvalet domineras av hälsovård, artisteri, film, idrott, restaurang och mode. Barnen har till största del valt dessa yrken för att det verkar kul, men även av ekonomiska, ideologiska och familjekulturella skäl.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Teve
Mediepåverkan
Yrke
Identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5687 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics