Utomhuspedagogik- ur förskolepedagogers perspektiv. En studie på förskolor i Trelleborgs kommun

DSpace Repository

Utomhuspedagogik- ur förskolepedagogers perspektiv. En studie på förskolor i Trelleborgs kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik- ur förskolepedagogers perspektiv. En studie på förskolor i Trelleborgs kommun
Author Ohlsson, Rebecca ; Möller, Agneta
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att belysa pedagogers syn på utomhuspedagogik, samt hur utemiljön används ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi vill också lyfta fram hur utevistelsen kopplas till förskolans styrdokument. Undersökningen grundar sig på en enkätstudie på fyra förskolor i Trelleborgs kommun. Resultatet visade att synen på utomhuspedagogik är positiv och många önskar mer kunskap inom detta sätt att undervisa, men de medverkande i undersökningen ser även svårigheter med detta arbetssätt. Det visade sig att svårigheterna inte berör själva arbetssättet, utan faktorer som t.ex. kläder, stora barngrupper och utemiljön i närområdet. I resultatet kan vi också se att utemiljön främst används för motorisk träning, men även inom andra kunskapsområden såsom matematik, naturorientering och lek. Genom detta arbete vill vi inspirera pedagoger att använda denna metod. Nyckelord: Utomhuspedagogik, utemiljö, förskolans läroplan, barns lärande, kunskap
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhuspedagogik
utemiljö
förskolans läroplan
barns lärande
kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/5693 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics