Med knätofsar och språklexikon - Texter som används inom SFI, svenska för invandrare

DSpace Repository

Med knätofsar och språklexikon - Texter som används inom SFI, svenska för invandrare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med knätofsar och språklexikon - Texter som används inom SFI, svenska för invandrare
Author Levin, Camilla ; Lindstam, Tove
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka texterna inom SFI, svenska för invandrare; varför de väljs och hur lärarna väljer att arbeta med dem. För att få svar på våra frågor observerade vi undervisning hos fyra lärare på två olika skolor. De texter som lärarna använde sig av under dessa observationer fungerade sedan som underlag för de kvalitativa intervjuer med lärarna som vi genomförde. I vårt resultat har det framkommit att de intervjuade lärarna använder texter med tre olika ursprung: läroböcker, lärares eget skapande samt sådana som är skapade utanför skolans värld. Det var de sistnämnda som i vår undersökning gav läsarna den bästa möjligheten till en mer fördjupad diskussion runt innehållet och gav möjlighet till kritiskt läsande. Valet av texterna, som görs medvetet eller omedvetet, kan kopplas till lärarnas inställning om textens språk respektive innehåll, val av metod och tillgång till planeringstid. Annat som framkommit är att lärarnas möjligheter till pedagogiska diskussioner påverkar såväl val som arbetssätt. Arbetssätten vi sett skiljer sig främst utifrån två aspekter; lärarnas syn på kommunikationens roll i språkundervisningen samt om de väljer att fokusera på texternas språk eller innehåll. Ytterligare en faktor vi fann intressant var hur olika lärarnas syn på språklexikonet var.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject SFI
svenska för invandrare
textval
andraspråksinlärare
andraspråksundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5695 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics