Moderna tendenser i läromedel för ämnet religionskunskap

DSpace Repository

Moderna tendenser i läromedel för ämnet religionskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Moderna tendenser i läromedel för ämnet religionskunskap
Author Dagerklint, Julia
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka moderna tendenser som påverkat kristendomsavsnitten i olika läromedel. Jag har valt att göra en kvalitativ läromedelsanalys där jag studerat olika teman. Avsikten har varit att sätta min kunskapsbakgrund i relation till mitt resultat samt att undersöka i vilken utsträckning läromedelsförfattarna tagit till sig intentionerna i läroplaner och kursplaner. Jag kan utifrån min undersökning se att de moderna tendenserna har fått en stor inverkan på kristendomsavsnitten, framförallt tendensen till ökad valmöjlighet – allt från livsstil till moraliska ställningstaganden – i kombination med en ökad frihet för individen. Läromedelsförfattarna har tagit till sig intentioner i läroplaner och kursplaner när det till exempel gäller individens frihet och ansvar. Moderniteten är till sin karaktär relativiserande och detta påverkar också de etiska bedömningarna som presenteras i läromedlen. Även om man säger att värdegrunden ligger fast så motsägs detta av hela den moderna tendensen. Denna uppsats har ökat min förståelse av de tendenser som präglat samhället och hur utomordentligt starka dessa förändringar är. Eftersom religionsämnet beskriver normerande tänkesätt innebär detta en motsättning till moderniteten och i denna motsättning finns uppsatsens problematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Modernitet
Kristendom
Handle http://hdl.handle.net/2043/5698 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics