De glömda barnen. En undersökning om vuxna barn till missbrukare - deras uppväxt och relation till skolan

DSpace Repository

De glömda barnen. En undersökning om vuxna barn till missbrukare - deras uppväxt och relation till skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De glömda barnen. En undersökning om vuxna barn till missbrukare - deras uppväxt och relation till skolan
Author Björk, Christian
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att lyfta upp olika problem som barn som växer upp i en miljö med missbruk står inför i livet. Barnen får ofta problem med självkänsla och tillit till andra människor och detta tar individerna med sig upp i vuxen ålder. Förnekelsen och tystnaden är stark på grund av att individerna skäms för att föräldern är missbrukare. Uppsatsen är också kopplad till skolan och vad personalen där kan göra för att upptäcka om ett barn far illa i ett hem med missbruk. För att få en bild av problematiken har fyra individer som växt upp med en eller två missbrukande intervjuats, och i frågan om skolans roll har två kuratorer intervjuats. Individerna som växt upp i ett hem med missbruk har skadats på olika sätt och alla vill att skolan ska hjälpa till att förändra situationen för barn med dessa problem. Lärarens roll är viktig i första fasen att upptäcka problemen enligt kuratorerna. Specialistkompetensen ligger sedan hos kuratorer, skolsköterskan och sociala myndigheter. I undersökningen har ett systemteoretiskt perspektiv använts.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject familjen
vuxna barn till missbrukare
roller
Handle http://hdl.handle.net/2043/5700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics