Att klättra och gömma sig i träd är kul! -Vad barn vill ha i sin utemiljö

DSpace Repository

Att klättra och gömma sig i träd är kul! -Vad barn vill ha i sin utemiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att klättra och gömma sig i träd är kul! -Vad barn vill ha i sin utemiljö
Author Karlsson, Madelaine ; Lundgren, Annika
Date 2008
Swedish abstract
Att främja barns utveckling, lek och lärande genom att erbjuda trygga och stimulerande miljöer är ett av skolan och förskolans uppdrag. När ordet miljö används i denna undersökning menas barns utemiljö. Syftet med undersökningen är att vi vill försöka belysa barns perspektiv på sin utemiljö. Det vill säga vad vill barn ha i sin utemiljö och får de möjlighet att vistas i en denna miljö? Undersökningens frågeställningar är följande: Vad vill barn ha i sin utemiljö? Hur uppfattar lärare att barnen vill ha sin utemiljö? Går det att skapa en optimal utemiljö utifrån både barn och vuxenperspektiv? Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer och observationer med fem lärare och tretton barn på en förskola samt på en skola utanför Malmö. Resultatet visar att lärarna är medvetna om vad barn vill och behöver ha i sin utemiljö, men det stoppas många gånger av politiker och EU- normer. I både förskolan och skolan är lärarna medvetna om att en variationsrik utemiljö med träd, buskar och naturliga uterum är den bästa miljön för att tillgodose barns olika behov. Denna undersökning är förankrad i Gardners teori om de multipla intelligenserna och utifrån ett sociokulturellt synsätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskolegård
EU-normer
Skolgård
Handle http://hdl.handle.net/2043/5703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics