”Nya saker, nya saker” - Lärares tankar kring mötet mellan utbildningspolitik och den dagliga skolpraktiken

DSpace Repository

”Nya saker, nya saker” - Lärares tankar kring mötet mellan utbildningspolitik och den dagliga skolpraktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Nya saker, nya saker” - Lärares tankar kring mötet mellan utbildningspolitik och den dagliga skolpraktiken
Author Christiansson, Linda ; Callegari, Cecilia
Date 2008
English abstract
”New things, new things” Teachers´ thoughts about how education policies turn into daily practice
Swedish abstract
Vi som skrivit uppsatsen ”Nya saker, nya saker” – Lärares tankar kring mötet mellan utbildningspolitik och den dagliga skolpraktiken heter Cecilia Callegari och Linda Christiansson. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka grundskolelärares tankar kring hur utbildningspolitiska visioner och beslut omsätts i den dagliga praktiken och dessa var våra frågeställningar: • Hur mycket känner lärarna till om aktuella utbildningspolitiska visioner och beslut och hur får de kunskap om dessa? • På vilket sätt uppfattar lärare att de påverkas av utbildningspolitiska visioner och beslut? • Hur tänker lärare kring utbildningspolitiska visioner och beslut, är de förankrade i praktiken och i så fall på vilket sätt? Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade sex yrkesverksamma grundskolelärare på tre olika skolor i Malmö kommun. Vi har utgått från forskning som rör människor i förändringsprocesser, lärare och en utbildningspolitisk styrning, givande förändringar och hur utbildningspolitiska förändringar påverkar lärares yrkesroll I vårt arbete kom vi fram till att lärarna känner till de flesta utbildningspolitiska beslut och rektorn har en stor del i detta. Det finns en vi och dem känsla när det gäller förhållandet mellan lärarna och deras syn på skolpolitiker. Utbildningspolitiska beslut är inte verklighetsförankrade menar lärarna. Alla lärarna påverkas av utbildningspolitiska beslut men på olika sätt beroende på yrkeserfarenhet. Lärarna skulle vilja vara med att bestämma mer men samtidigt har de egentligen inte tid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utbildningspolitik
lärare
förändringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5704 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics