Pedagogers användning av musik och rörelse - i den vardagliga undervisningen

DSpace Repository

Pedagogers användning av musik och rörelse - i den vardagliga undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers användning av musik och rörelse - i den vardagliga undervisningen
Author Erikson, Åsa ; Skaneby, Sofie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med den här studien var att undersöka om och hur pedagoger använder sig av musik och rörelse i sin vardagliga undervisning. Vi undersökte även vad det är som kan påverka pedagogernas användning samt deras tankar kring hur musik och rörelse kan vara ett hjälpmedel vid inlärning. Vi gjorde vår undersökning på två skolor i Trelleborgs kommun och hade litteraturstudier till hjälp. Som underlag hade vi enkäter och intervjuer vilka vi gjorde en kvalitativ analys utifrån. Personerna i urvalsgruppen är pedagoger och verksamma i förskoleklass till skolår 6, de har blandade yrkesbakgrunder och erfarenheter. Resultatet vi kom fram till var att pedagogerna i urvalsgruppen använder sig av musik och rörelse nästan dagligen. Ungefär hälften använder sig mycket av bakgrundsmusik och hälften mer av rörelse, som rörelsepauser. Pedagogerna tror att musik och rörelse kan hjälpa elever i dess inlärning och de använder sig både av musik och rörelse i syfte att underlätta inlärningen. De främsta orsakerna till varför pedagogerna inte använder sig av musik och rörelse är brist på tid samt att de menar att kompetensen inte är tillräcklig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik
rörelse
inlärning
bakgrundsmusik
rörelsepauser
Handle http://hdl.handle.net/2043/5705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics