Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik

DSpace Repository

Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Oscarsson, Jennie
dc.date.accessioned 2008-02-04T09:42:30Z
dc.date.available 2008-02-04T09:42:30Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5707
dc.description Titel: Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik. Författare: Jennie Oscarsson Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur man som lärare kan skapa mest gynnsam gruppindelning utifrån barnens förståelse och genus, för att få optimalt samarbetsklimat och grupproduktivitet. Frågeställningar 1. Hur samarbetar mångkulturella barn med att lösa ett matematiskt problem? 2. Hur upplever mångkulturella barn arbete i grupp, samlärande och ensamarbete i matematik? Den teoretiska utgångspunkten vilar på Vygotskijs tankar om samlärande, samt tidigare forskning inom området. Jag genomförde en kvalitativ studie i form av observationer och intervjuer, med hjälp av videoinspelning, i speciell undersökningsmiljö. Deltagare har varit 18 mångkulturella barn i skolår ett på en skola med ca 250 elever, som ligger i ett socialt tungt område. Val av observations- och intervjuålder för studien har gjorts med tanke på att jag i min kommande yrkesroll vill arbeta med barn i denna ålder. Genom observationerna och intervjuerna har jag kunnat se att barnen över lag tycker att grupparbete är roligt. De ”starka” barnen förstår att man genom grupperarbete lär sig saker av varandra, medan de ”svaga” barnen inte förstår detta i samma utsträckning. Genom studien har tecken visat att det finns både för- och nackdelar med olika gruppindelningar. Utifrån vilken gruppindelning man gör, behöver man tänka på olika saker för att få bästa resultat. Exempel på detta kan vara att man i förståelseheterogena grupper kollar upp att alla i gruppen har förstått gruppens lösning och att alla i gruppen förbereder sig för att kunna visa den. Om man däremot bildar förståelsehomogena grupper, där alla grupper har samma svårighetsnivå på uppgiften, är det viktigt, att tillse att den/de ”svaga” gruppen/grupperna får behovsanpassat stöd i form av handledning och konkreta hjälpmedel. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject samlärande en
dc.subject gruppsammansättning en
dc.subject grupproduktivitet en
dc.subject genus en
dc.title Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik en
dc.title.alternative Children´s peer interaction - Children in first grade´s teamwork in mathematics en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics