Elevinflytande i lärandeprocessen i vuxenutbildningen

DSpace Repository

Elevinflytande i lärandeprocessen i vuxenutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i lärandeprocessen i vuxenutbildningen
Author Bladh, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares och elevers syn på elevinflytande i lärandeprocessen i vuxenutbildningens omvårdnadsprogram. För att nå syftet använde jag mig av kvalitativa intervjuer för att skildra fem elevers och tre lärares syn på elevinflytande och hinder för elevers inflytande. Undersökningen visar på att eleverna och lärarna har samma uppfattning om vad elevinflytande är i lärandeprocessen. Elevinflytande innebär möjlighet att påverka sitt lärande i utbildningen. Lärarna och eleverna tycker också att det finns hinder för elevinflytandet i form av elevernas låga engagemang och okunskap om inflytandets innehåll. Vidare tycker de att lärarnas eventuella negativa inställning till elevernas inflytande är ett hinder, samt när lärarna och eleverna har en dålig kommunikation. Det som skiljer elevernas och lärarnas upplevelser av hinder, är att lärarna anser tidsbrist och dålig ekonomi som ett hinder och eleverna ser sitt underläge i relation till lärarna som ett hinder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject demokrati
elevinflytande
lärandeprocess
vuxenutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5712 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics