Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige

DSpace Repository

Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige
Author Johansson, David
Date 2008
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Johansson, David. (2008). Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige (Diet and exercise – a study of diet and exercise among pupils in grade four at a school in the south of Sweden). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige ser ut. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är: Hur ser den fysiska hälsan, med avseende på kost och motion, ut hos eleverna i årskurs fyra på skolan. Utifrån resultat och litteratur diskuteras även vad skolan kan göra för att bibehålla eller förbättra, dessa elevers fysiska hälsa. Fallstudien har genomförts med kvantitativ metod i form av enkätundersökning där 53 elever deltagit. Resultaten har bearbetats statistiskt med hjälp av SPSS och har analyserats utifrån rådande teorier om kost och motion hos barn. Studier visar att många barn idag är för stillasittande och inte äter i enlighet med rekommendationer. De elever som deltagit i undersökningen har relativt goda matvanor. De äter frukost nästan varje dag och äter nästan alltid skollunch och frukt och grönsaker. Resultatet är mindre positivt med avseende på motion. Många av eleverna är aktiva men det finns ett flertal som inte rör sig tillräckligt på fritiden. De elever som är stillasittande på fritiden är också de elever som inte vill ha mer idrott i skolan. Det skolan kan göra för att bibehålla och förbättra kost- och motionsvanorna är att uppmuntra lågaktiva elever att röra sig mer, införa fler friluftsaktiviteter och framför allt att i undervisningen betona vikten av att äta rätt och röra sig så att eleverna förstår sambandet mellan kost, motion och ett hälsosamt liv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kost
motion
elever
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/5713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics