Att möta nya brukare i äldreomsorgen - Första linjens chefers kunskapskällor för utvecklingsarbete

DSpace Repository

Att möta nya brukare i äldreomsorgen - Första linjens chefers kunskapskällor för utvecklingsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta nya brukare i äldreomsorgen - Första linjens chefers kunskapskällor för utvecklingsarbete
Author Håkansson, Kristian ; Gimtell Nielsen, Carina
Date 2008
Swedish abstract
Svensk offentlig äldreomsorg står inför utmaningar att möta 40-taliserna och de äldre invandrarna. Har svensk offentlig äldreomsorg kunskap för att möta dessa grupper när de behöver äldrevård? Denna uppsats försöker ge en inblick i äldreomsorgens kunskapsutveckling och varifrån första linjens chefer inom offentlig äldreomsorg hämtar sin kunskapsbas ifrån, förutom den kunskap de har förvärvat i sin utbildning. Användningsområdet för kunskapen är hur äldreomsorgen ska möta 40-talisterna och äldre invandrare. Fokuseringen på kunskapskällorna utgår från Socialstyrelsens rapport Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Uppsatsen är explorativ och kvalitativ, i vilken vi har genomfört åtta intervjuer med första linjens chefer inom offentlig äldreomsorg. Studien har också varit komparativ mellan en landsortkommun och storstadskommun. Resultaten visar att det inte finns några större skillnader mellan kommunerna när det gäller 40-talisterna, första linjens chefer välkomnar mer kunskap. När det gäller mottagandet av äldre invandrare finns redan mycket kunskap i storstadskommunen, medan det i landsortskommunen efterfrågas mer kunskap. Brukare och forskning anses i båda undersökningskommunerna vara goda kunskapskällor för att utveckla och förbättra inför mottagandet av 40-talisterna och äldre invandrare inom den offentliga äldreomsorgen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject 40-talister
första linjens chefer
kunskap
kunskapskällor
äldreomsorg
äldre invandrare
Handle http://hdl.handle.net/2043/5714 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics