Livskunskap - ett ämne under utveckling?

DSpace Repository

Livskunskap - ett ämne under utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskunskap - ett ämne under utveckling?
Author Dedic, Danijela ; Jelic, Danijel
Date 2007
Swedish abstract
Intresset för Livskunskap väcktes under vår verksamhetsförlagda tid i utbildningen främst pga. att barnen som vi kom i kontakt med var i stort behov av ämnet i fråga. Ämnet i sig fanns på båda skolorna som vi befann oss på men det visade sig att Livskunskapslektionerna användes för att göra färdigt saker som hörde till andra ämnen. Detta i sin tur ledde till att vi började intressera oss för Livskunskap som ämne och ville få bättre förståelse för vad den går ut på. I den här undersökningen har vi valt att titta lite närmare på hur Livskunskapsundervisningen bedrivs på två av Malmös skolor. Med undersökningen ville vi ta reda på hur arbetet bedrivs i praktiken ute i skolverksamheten samt se ifall det finns något som kan förbättras i framtiden. Vi ville även ta reda på vad eleverna och pedagogerna tycker om arbetet med ämnet i skolorna samt vilka metoder och material som används i undervisningen. Skolorna som vi valde för vår undersökning är båda mångkulturella och barnen på skolan kommer från många olika kulturer. Vi valde just dessa två skolor framför allt pga. att vi vet att båda skolor arbetar med Livskunskap men gör det på olika sätt trots att de arbetar utifrån samma metod. Vi valde att utföra observationer i klasser på de olika skolor samt kvalitativa intervjuer med rektorer på skolor och pedagogerna i klasserna. Vi utförde även parintervjuer med barnen som vi observerade. Undersökningen visar att arbetet med Livksunskap som ämne fungerar bra på båda skolor men att skolorna arbetar väldigt olika med ämnet samt befinner sig på olika stadier i arbetet med metoden som de valt att utgå från. Ingen av skolorna täcker dock alla delar som borde ingå i Livskunskap och tappar bort bl.a. sexualiteten och döden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject döden
konflikthantering
Livskunskap
sexualitet
social kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/5715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics