Porträtt av en lärare och hennes sätt att arbeta med andraspråkselever i skolår 4 - En fallstudie

DSpace Repository

Porträtt av en lärare och hennes sätt att arbeta med andraspråkselever i skolår 4 - En fallstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Porträtt av en lärare och hennes sätt att arbeta med andraspråkselever i skolår 4 - En fallstudie
Author Marti Tanaka, Petra
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att genom en fallstudie i miniatyrformat undersöka hur en utvald lärare arbetar språkutvecklande med andraspråksundervisning samt hur hennes tankar om språkutveckling tar form i det konkreta klassrummet i skolår 4. Den teoretiska bakgrunden lyfter fram för undersökningen centrala tankar inom områdena: organisering av undervisningen, relation mellan språk och innehåll samt centrala andraspråksteorier. Materialet är insamlat genom intervjuer av läraren och observationer av arbetssätt i klassrummet vid olika arbetspass. Resultatet visar att läraren i stora delar av undervisningen har ett språkutvecklande arbetssätt och att hennes tankar om språkutveckling i undervisningen i hög grad förverkligas i klassrummet. Lärarens undervisning bygger i hög grad på samtal och undervisningen överensstämmer med hennes tankar om språkutveckling. Däremot visar undersökningen att det språkutvecklande arbetet inte följer med till de ämnen som ligger utanför temaundervisningen, vilket läraren till viss del är medveten om. En genomgående språkutvecklande syn på undervisningen i alla ämnen skulle förmodligen gynna både elevernas tillägnande av ämnesinnehållet och deras språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/5720 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics