Barns TV- och filmerfarenheter i förskolan

DSpace Repository

Barns TV- och filmerfarenheter i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns TV- och filmerfarenheter i förskolan
Author Roslund, Ann-Charlotte ; Staxlund, Jenny
Date 2008
Swedish abstract
Vårt problemområde handlar om barns TV- och filmerfarenheter i förskolan. Våra huvudfrågor är: Vilka erfarenheter ser vi i förskolan som barn har fått genom massmedia samt hur kommer dessa till uttryck? Hur möter förskollärarna dessa eventuella erfarenheter? Hur ser förskollärarna på att tillvarata barns TV- och filmerfarenheter i förskolan? Vi tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. I vår framtida roll som förskollärare är det av stor vikt att vi känner till barns erfarenheter, även de från TV och film. Vi måste känna till vad det är barnen ser på för att kunna hjälpa dem att ifrågasätta och reflektera kring vad de har sett. Vårt syfte med undersökningen är att synliggöra barns TV- och filmerfarenheter i förskolan och se hur dessa tas tillvara i verksamheten. Vi har använt oss av observationer och intervjuer, på två förskolor, bland barn som är fyra till fem år och deras förskollärare. I vår undersökning kunde vi tydligt se att alla barn vi observerat någon gång använde sig av sina TV- och filmerfarenheter, däremot var det olika hur de bemöttes i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
erfarenheter
förskola
TV-film
Handle http://hdl.handle.net/2043/5724 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics