"Att bli utkastad är ju inte så roligt" - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter

DSpace Repository

"Att bli utkastad är ju inte så roligt" - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Att bli utkastad är ju inte så roligt" - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter
Author Lacmanovic, Ana ; Sjörin, Jenny
Date 2008
English abstract
Abstract Arbetets art: 15 högskolepoäng C-uppsats Sidantal: 46 Titel: ”Att bli utkastad är ju inte så roligt” - Pedagogers tal om barn med socioemotionella svårigheter Författare: Lacmanovic, Ana och Sjörin, Jenny Handledare: Johan Söderman Vi är två lärarstudenter som skriver vår C-uppsats på Malmö Lärarhögskola. Vårt huvudämne heter Barndom och Ungdomsvetenskap och vår åldersinriktning omfattar grundskolans tidigare år. Syftet med vår undersökning är att beskriva hur pedagoger talar om barn som har socioemotionella svårigheter samt deras förhållningssätt och arbetssätt med dessa barn. Vi kommer att redovisa olika uttalanden från pedagogerna som beskriver deras förhållningssätt och arbetssätt med barn som har socioemotionella svårigheter. Undersökningen har gjorts i form av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer utfördes med fem pedagoger som har olika befattningar och arbetar dagligen med barn som har socioemotionella svårigheter. Intervjuerna har tagit plats på två olika skolor. Resultatet genomsyras av pedagogernas förhållningssätt och ställningstagande gentemot barn med socioemotionella svårigheter. Det framkommer också ställningstagande om inkludering och en skola för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject socioemotionella svårigheter
barn
pedagoger
förhållningssätt
inkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/5725 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics