Hur länge orkar jag? - Lärares uppfattningar om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas under ett förändringsarbete / How long can I cope? - Teachers´opinions on how the psykosocial work environment is affected by reform

DSpace Repository

Hur länge orkar jag? - Lärares uppfattningar om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas under ett förändringsarbete / How long can I cope? - Teachers´opinions on how the psykosocial work environment is affected by reform

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur länge orkar jag? - Lärares uppfattningar om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas under ett förändringsarbete / How long can I cope? - Teachers´opinions on how the psykosocial work environment is affected by reform
Author Pettersson, Johanna ; Tosic, Monija
Date 2008
Swedish abstract
Hösten 2005 inleddes ett större förändringsarbete på de kommunala skolorna i Trelleborgs kommun. Visionerna med projektet, som döpts till ”Spjutspetsskolan”, innebär ett nytt sätt att arbeta i skolan för både lärare, elever och föräldrar. Målet med projektet ”Spjutspetsskolan” är att minska det antal elever som går ut grundskolan med otillräckliga betyg. Syftet med vår undersökning är att vi vill få kunskap om hur lärare upplever att den psykosociala arbetsmiljön påverkas under ett förändringsarbete samt om lärarna upplever att den psykosociala arbetsmiljön påverkar deras pedagogiska arbete.Vi når resultatet att lärarna i vår undersökning upplever att kommunikationen mellan politiker, skolledning och rektor är bristfällig och att detta i sin tur påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. De upplever att de inte är delaktiga i processen projektet ”Spjutspetsskolan”. Samtidigt lyfter flertalet respondenter fram en önskan om ett välfungerande samarbete med ansvariga beslutsfattare och tron på att föra skolan framåt – i en gemensam positiv anda.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förändringsarbete
psykosocial arbetsmiljö
Spjutspetsskolan
tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/5726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics