Dramatiska sångfåglar - en studie om hur profilen Teater och Musik genomsyrar verksamheten på en utvald förskola

DSpace Repository

Dramatiska sångfåglar - en studie om hur profilen Teater och Musik genomsyrar verksamheten på en utvald förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dramatiska sångfåglar - en studie om hur profilen Teater och Musik genomsyrar verksamheten på en utvald förskola
Author Lewis, Emma ; Hulthén Åkerblom, Josefine
Date 2008
Swedish abstract
Vi har valt att ge vårt examensarbete namnet ”Dramatiska sångfåglar”. En studie om profilen Teater och Musik genomsyrar verksamheten på en utvald förskola. ”Dramatic songbirds”. A study on the permeation of a preschools Theatre and Music profile in a selected preschool. Vi som skrivit arbetet heter Emma Lewis och Josefine Hulthén Åkerblom. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och beskriva hur profilen Teater och Musik genomsyrar verksamheten på en utvald förskola. De fem frågor vi försökt besvara är: • Vilka grundtankar ligger bakom förskolans profil Teater och Musik? • Vilken syn har förskolans anställda pedagoger på profilen? • Hur låter pedagogerna verksamheten genomsyras av profilen? • Hur är intresset för profilen bland barnen på förskolan? • Hur ser föräldrarna på förskolans verksamhet och arbetet med dess profil? För att nå vårt syfte samt få svar på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ studie i form av intervjuer med föreståndare och anställda pedagoger på den utvalda förskolan, observerat barngruppen samt gjort en enkätundersökning bland barnens föräldrar. I vår analys av det empiriska material vi fått in har vi kommit fram till att profilen Teater och Musik genomsyrar den utvalda förskolans verksamhet men vi ifrågasätter förskolans pedagogiska sätt att utföra arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
musik
pedagogiskt drama
profil
teater
Handle http://hdl.handle.net/2043/5730 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics