Aspergers syndrom - Elevers och lärares syn på en god lärandemiljö

DSpace Repository

Aspergers syndrom - Elevers och lärares syn på en god lärandemiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Aspergers syndrom - Elevers och lärares syn på en god lärandemiljö
Author Önnerfält, Mira
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att ta reda på hur man som lärare skapar en god lärandemiljö för elever med Aspergers syndrom. Jag undersöker vilka pedagogiska konsekvenser Aspergers syndrom kan föra med sig, vilka metoder och strategier som läraren kan använda i undervisningen, hur skoldagen och skolmiljön kan struktureras och planeras samt vilket bemötande läraren bör ha mot eleverna. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om Aspergers syndrom och av hur undervisning av elever med detta syndrom kan läggas upp. Metoden för min undersökning är kvalitativa intervjuer. Sammanfattningsvis pekar resultatet i min undersökning på att det är nödvändigt att individualisera undervisningen och ta hänsyn till den enskilda elevens begränsningar och behov. Det är också mycket viktigt hur eleverna blir bemötta. Det gäller att acceptera eleverna som de är och möta dem med respekt, empati och värme.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aspergers syndrom
elever med särskilda behov
Handle http://hdl.handle.net/2043/5731 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics