musikstan - en projektredogörelse om att producera en låtbok

DSpace Repository

musikstan - en projektredogörelse om att producera en låtbok

Details

Files for download
Icon
account
Icon
production
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title musikstan - en projektredogörelse om att producera en låtbok
Author ekelund, dennis ; schröder, erika
Date 2008
Swedish abstract
Med det påtagligt massmediala samhällets intrång i barn och ungas omvärld, blir det således också allt viktigare för skolan att förse eleverna med ett ytterligare kunnande. Ett kunnande, som vi menar, innebär en vidare förståelse av sig själv och sin omgivning och förmågan att reflektera över vad som egentligen finns omkring en själv som människa. Utifrån egna erfarenheter av estetik och lärande har vi sammanställt ett undervisningsverktyg. Verktyget är utformat som en, vad vi valt att kalla, låtbok med tänkvärda och pedagogiska texter och med kluriga och stundtals poetiska illustrationer. Med detta gestaltande examensarbete vill vi beröra vardagliga ämnen med en tänkvärdhet som kan fungera som underlag för värdegrundsfrågor, ökad textförståelse och iakttagelseförmåga för barn i skolår 1-3. Vår låtbok är tänkt att verka som ett allomfattande läromedel för läraren att nyttja och för att ge eleverna ett ytterligare perspektiv att uppfatta världen på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/5732 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics