Elevers natursyn som grund för miljöengagemang - en intervjustudie

DSpace Repository

Elevers natursyn som grund för miljöengagemang - en intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers natursyn som grund för miljöengagemang - en intervjustudie
Author Sundh, Frida
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetets syfte har varit att undersöka elevers natursyn och hur denna står i relation till deras uppfattning om hållbar utveckling. Detta har innefattat elevernas kunskap om allemansrätten, deras artkunskap, kopplingen mellan elevernas natursyn och lärarens undervisning, men även den kulturella bakgrunden har tagits i beaktande. Eftersom det är elevernas uppfattning om naturen som utforskats har den fenomenografiska metoden använts. Kvalitativa intervjuer har hållits med sju elever i år sex samt den undervisande läraren i No. Resultaten visar att samtliga elever ser naturen som något som är hotat i sig. Flera elever ser dessutom naturvistelser som ett sätt att rekreera sig. Ju oftare eleverna vistas i naturen, desto bättre svar på artkunskapen, och större kunskap i vad allemansrätten innebär, har de. Resultaten visar också att elever som tillbringar tid i naturen även har en djupare insikt i miljöfrågor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Artkunskap
Allemansrätt
Hållbar utveckling
Kulturell bakgrund
Miljöengagemang
Natursyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/5734 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics