Använder ungdomar sig av kost och hälsa i sin vardag?

DSpace Repository

Använder ungdomar sig av kost och hälsa i sin vardag?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Använder ungdomar sig av kost och hälsa i sin vardag?
Author Renteria, Carol
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med studien är att ta reda på om och i så fall hur sex stycken elever i årskurs 9 på en grundskola i södra Sverige använder sig av den kunskap de får inom ämnet kost och hälsa i hem- och konsumentkunskap i sin vardag samt att ta reda på vilka faktorer som avgör om eleven tar till sig kunskapen i ämnet kost och hälsa i hem- och konsumentkunskap. Resultatet jämförs köns- och beygsmässigt samt med Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 - NU-03. Metod som använts är en ostrukturerad kvalitativ metod med strukturerade intervjuer. Undersökningen visar att eleverna tycker ämnet är meningsfullt och ger dem kunskap för livet vilket stämmer med NU-03. Eleverna vill ha tydligare mål så att de lättare kan delta i terminsplaneringen. Elevintervjuer kan bli en del av betygsbedömningen i HK på den undersökta skolan fram över eftersom det tycks som om elevernas kunskaper kommer mer till sin rätt då dialog finns mellan lärare och elev.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kost- ochhälsoperspektiv
hem- och konsumentkunskap
skolkunskaper
vardagskunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/5737 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics