Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv/Pre-School Teachers Perspektives on Play and Learning

DSpace Repository

Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv/Pre-School Teachers Perspektives on Play and Learning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lek och lärande i förskolan ur pedagogperspektiv/Pre-School Teachers Perspektives on Play and Learning
Author Andersson, Helen
Date 2007
Swedish abstract
Bakgrund: Detta arbete handlar om lek och lärande i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv. Inom förskolan diskuteras ofta lekens betydelse, den kunskap personalen har med sig från lärarutbildningen kanske inte alltid kommer till användning i det dagliga arbetet. Hur ser pedagogerna egentligen på lekens betydelse i lärandet? Syfte: Syftet är att beskriva hur pedagogerna tänker om begreppen lek och lärande. Vad är det som pedagogerna tycker är så utvecklande i leken och hur tänker de kring sin egen roll i den. Vilka hinder och möjligheter anser pedagogerna finns i nuvarande förskola för lek och lärande? Metod: Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och har intervjuat fem pedagoger i förskolan. Resultat: Resultatet visar att pedagogerna i denna studie anser att leken är viktig för barnen och att vi som pedagoger behövs för att utveckla leken. Några pedagoger anser att i första hand att lek är lärande medan de andra menar att lekens grundsyfte är att vara lustfylld och rolig. Nyckelord: Förskola, lek, lärande och pedagog,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Lek
Lärande
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/5738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics