Lärare-Varför?, Teacher-Why?

DSpace Repository

Lärare-Varför?, Teacher-Why?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare-Varför?, Teacher-Why?
Author Walker, Marina
Date 2007
English abstract
This essay is about people who have, for different reasons chosen the same profession, teacher and why. In my essay you will meet six teachers whom I interviewed about why they wanted to become and work as a teacher. Common for them all is that they work in the same school, the differences are that all have different background, experience, age, sex and reason for chosen being a teacher.
Swedish abstract
Det här examensarbetet handlar om personer som av olika anledningar har valt samma yrke, läraryrket och varför. I mitt arbete framträder sex lärare som jag har intervjuat. En gemensam nämnare för dem är att alla arbetar på samma skola. Det som skiljer dem åt är att de alla har olika bakgrund, erfarenhet, ålder, kön och anledning till att de valde läraryrket. I mitt arbete framkommer också svar från en enkät ställd till alla grundskollärare som arbetar på samma skola. Av 25 tillfrågade lärare har 19 svarat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärare
Varför
Handle http://hdl.handle.net/2043/5743 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics